Algemene Voorwaarden

 

Op (behandelings)overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Utrecht (nummer 22/2008).