Laboratorium

 

Om een goede diagnose te kunnen stellen en je hierover snel te kunnen informeren, kunnen wij in ons gecertificeerde laboratorium de volgende onderzoeken:

 • Bacterieel onderzoek van melk op kwartierniveau met bijbehorend antibiogram.
  Na 12 uur weten we in de regel om welke bacterie het gaat. Na nog eens 24 uur heb je ook
  een gevoeligheidsbepaling.

 • Celgetal bepaling van individuele koeien.
  Mocht je twijfels hebben over het al dan niet droogzetten met antibiotica, dan kan een
  celgetalbepaling uitkomst bieden. Volgens de richtlijn mogen koeien met een celgetal van 50
  of hoger met antibiotica worden drooggezet en vaarzen als ze een celgetal van meer dan 150
  hebben, mits gemeten binnen 6 weken voor droogzetten.

 • Onderzoek op veroorzakers van kalverdiarree. 
  Een (meng)mestmonster genomen rechtstreeks uit het rectum van het kalf onderzoeken wij op
  de aanwezigheid van: E. coli, Corana virus, Rota virus, Cryptosporidium

 • Bloedonderzoek, van bijvoorbeeld liggende koeien
  Aan de hand van de waardes van calcium, fosfor, magnesium en spierenenzymen, kunnen wij
  gericht behandelen en een prognose voor herstel geven.

  Gehalte aan ketonlichamen
  Niet in ons laboratorium, maar bij jou in de stal kunnen we het gehalte aan ketonlichamen
  bepalen in het bloed van verse koeien om zo te weten of en hoe groot het energietekort is
  van het betreffende dier.

petri schaaltje

 

 

 

 

 

 

bloedbuizen