Rundvee

mm-lb koeien

Voor alles wat met rundvee te maken heeft kunt u rekenen op de expertise van ons, Laurent,
Gesinus en Dianne. Wij zijn de 3 geborgde rundveedierenartsen van Dierenkliniek Lochem.
Voor zowel bedrijfsbegeleiding, zieke koeien, verlossingen, keizersneden en (laproscopische)
lebmaagoperaties draaien wij onze hand niet om. Wij streven naar optimale diergezondheid,
goed dierenwelzijn en werkplezier!

U kunt bij ons terecht voor vragen over de verschillende programma's voor dierziektepreventie
en -bestrijding van de Gezondheidsdienst te Deventer, zoals bijvoorbeeld Salmonella, para-tbc,
IBR en BVD. Ook kunnen we bespreken welke vaccinaties op uw bedrijf een bijdrage kunnen
leveren aan een verbeterde diergezondheid en dieren- en boerenwelzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan vaccinaties tegen IBR, BVD, mastitis en kalverdiarree.

Voor het doorgeven van visites, het bestellen van medicijnen of het inwinnen van advies zijn wij
beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 09.15 uur op telefoonnummer: 0573 - 25 15 97.
Belt u na dit tijdstip, dan geldt een hoger visitetarief in verband met het lastiger inplannen op de
route. Uiteraard staan we zo snel mogelijk op uw erf bij spoedgevallen!